Opłata Aktywacyjna.
Activation fee.

Proszę wybrać formę płatności opłaty aktywacyjnej.
Koszt 10 zł
Please select the form of payment activation fee..
Cost of 10 PLN ~2,5€( Usługa zostanie aktywowana do 24 godzin po dokonaniu opłaty aktywacyjnej )

O aktywacji poinformujemy za pośrednictwem e-mail.

( The service will be activated up to 24 hours after activation fee )

We will inform you about activation via email.


Płatności zapewnia firma MicroSMS .
Korzystanie z serwisu jest jednozanczne z akceptacją regulaminów

Payments is provided by the company MicroSMS .
Use of this site is subject to acceptance regulations